" /> بایگانی‌ها حمل و نقل - گروه آفتاب

حمل و نقل

۲۲بهمن ۱۳۹۶
بازارگاه الکترونیکی

این جلسه دیروز با حضور روسای محترم شرکت های حمل و نقل، اداره حمل و نقل و کالا، اداره فناوری اطلاعات و کارشناس ترانزیت استان زنجان برگزار شد و مباحث مهم مرتبط با بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل مطرح گردید.