نمودار سازمانی

سید امین حسینی

مدیر عامل

دکترای نرم افزار

دپارتمان پشتیبانی

مینا علوی

حسابدار

کارشناسی حسابداری

دپارتمان شبکه و هاستینگ

مهدی بازرگانی

سرپرست تیم شبکه و هاستینگ

دکترای نرم افزار

مجتبی اعجمی

مدیر سرور

دکترای شبکه

محمدرضا رفیعی

کارشناس سرور

ارشد نرم افزار

دپارتمان بازاریابی

دپارتمان برنامه‌نویسی

سید امین حسینی

سرپرست تیم فنی

دکترای نرم افزار

سمیرا جعفری

کدنویس وب

ارشد هوش مصنوعی

مریم جلیل خانی

کدنویس اندروید

ارشد نرم افزار

حسین جعفری

کدنویس وب

کارشناسی نرم‌افزار

سید صادق شبیری

کدنویس وب

کارشناسی نرم‌افزار

دپارتمان تولید محتوا