نمودار سازمانی

سید امین حسینی

مدیر عامل

دکترای نرم افزار

دپارتمان پشتیبانی

مینا علوی

حسابدار

کارشناسی حسابداری

پریسا اسدی

دپارتمان شبکه و هاستینگ

مهدی بازرگانی

سرپرست تیم شبکه و هاستینگ

دکترای نرم افزار

مجتبی اعجمی

مدیر سرور

دکترای شبکه

محمدرضا رفیعی

کارشناس سرور

ارشد نرم افزار

دپارتمان برنامه‌نویسی

سید امین حسینی

سرپرست تیم فنی

دکترای نرم افزار

سمیرا جعفری

کدنویس وب

ارشد هوش مصنوعی

مریم جلیل خانی

کدنویس اندروید

ارشد نرم افزار

دپارتمان تولید محتوا

رویا بابایی

تولید محتوا

تولید محتوا

دپارتمان دیجیتال مارکتینگ

پرچین بهاروند

دیجیتال مارکتر

ارشد مدیریت بازرگانی

دپارتمان اداری

منصوره قره بیگلی

مژگان حسنلو

فاطمه توری

مهین بابایی

رقیه رضایی

سمیه بیات

منیژه کرمی