نمودار سازمانی

حسین سلیمانی

مدیر عامل

کارشناسی نرم افزار

دپارتمان پشتیبانی

مینا علوی

حسابدار

کارشناسی حسابداری

دپارتمان شبکه و هاستینگ

مهدی بازرگانی

سرپرست تیم شبکه و هاستینگ

دکترای نرم افزار

مجتبی اعجمی

مدیر سرور

دکترای شبکه

محمدرضا رفیعی

کارشناس سرور

ارشد نرم افزار

دپارتمان بازاریابی

حجت بزاززاده

مشاور

دکترای مدیریت بازرگانی

دپارتمان برنامه‌نویسی

سید امین حسینی

سرپرست تیم فنی

دکترای نرم افزار

مریم جلیل خانی

کدنویس اندروید

ارشد نرم افزار

سمیرا جعفری

کدنویس وب

ارشد هوش مصنوعی

حسین جعفری

کدنویس وب

کارشناسی نرم‌افزار

سید صادق شبیری

کدنویس وب

کارشناسی نرم‌افزار

محمدعلی فتحی

طراح ui/ux

کارشناسی نرم‌افزار

دپارتمان دیجیتال مارکتینگ

سارا رستمی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناسی نرم افزار

نرگس یمینی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

ارشد مترجمی زبان انگلیسی