در ادامه مقاله قبلی به بررسی مراکز ارزیابی کسب و کار در جهان می پردازیم:

معرفی مراکز معتبر بین المللی ارزیابی کننده محیط کسب و کار

براي سنجش و ارزیابی محیط کسب و کار در سطح جهان، مؤسسات و مراکز معتبري وجود دارند؛که آنها را در اینجا معرفی مینماییم:

  • بانک جهانی و گزارش انجام کسب وکار،
  • مجمع جهانی اقتصاد و گزارش رقابت پذیري اقتصادهاي جهان،
  • بنیاد هریتیج و گزارش آزادي اقتصادها،
  • مؤسسه فریزر و گزارش اقتصاد آزاد جهان،
  • واحد اطلاعات اقتصادي مجله اکونومیست،
  • مؤسسه بین المللی پایش کسب و کار.

گزارش وضعیت فضاي کسب وکار در ایران، به استناد گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامی

ارزیابی کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

در این ارزیابی تعداد ۲۸۸ تشکل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و در میان تمامی مولفه های مهم و تاثیر گذار بر فضای کسب و کار ،این نتیجه منتج شده است که « دریافت تهسیلات از بانکها » مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است

مؤلفه هاي مهم مؤثر بر محیط کسب و کار (براساس گزارش ۲۰۱۵ محیط کسب وکاربانک جهانی):

به استناد این گزارش، ایران از نظر سهولت فعالیتهاي اقتصادي و فضاي کسب و کار رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۹ کشور جهان کسب کرده است.

امروزه نقش دانایی در زمانی که انقلاب ارتباطات در حال تغییر و تحول و تکامل می باشد ؛ جایگاه ویژه اي پیدا کرده است. دانایی به عنوان عامل اصلی توسعه مطرح است و لذا این عامل نیز می تواند در مباحث اقتصادي ، جایگاه ویژه اي داشته باشد. دانایی از جهات گوناگون بر توسعه اثر می گذارد ؛ دانایی در مبحث« راهبرد و راهکارهای بهبود محیط کسب و کار در ایران »  باعث دسترسی به آمار و اطلاعات گوناگون داخلی و بین المللی است؛ تحلیلها را در دسترس قرار می دهد و با دانایی، می توان گامهاي مثمر ثمري را به سوي حل مسأله برداشت.

در مطالب بعدی به تحلیل ارزیابی ایران توسط بانک جهانی و مجلس شورای اسلامی میپردازیم.

ارزیابی کسب و کار

کسب و کار در ایران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *