فوت و فن مذاکره در قراردادهای تجاری

زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، ساعت ۹ الی ۱۳

مکان برگزاری: سالن همایش پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

زنجان، بلوار استاد یوسف ثبوتی، خیابان پارک علم و فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، سالن همایش

۰۲۴۳۳۴۱۵۲۱۳
[at]zanjan_ictstartups