چراها و چگونه های تبدیل کسب و کار نوپا به شرکت دانش بنیان

یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ الی ۱۸

مکان برگزاری: سالن همایش پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

زنجان، بلوار استاد یوسف ثبوتی، خیابان پارک علم و فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، سالن همایش

۰۲۴۳۳۴۱۵۲۱۳
[at]zanjan_ictstartups