آرشیو برچسب ها : صنایع شیمیایی

چرا نیاز به اولویت سرمايه گذاري داریم؟ به منظور استفاده بهينه از منابع مالي (ارزي) وهدايت سرمايه گذاري به سوي طرحهاي موجه ، فهرست اولویت سرمايه گذاري صنعتي ومعدني استان زنجان با توجه به شرايط و وضعيت كنوني تدوين شده است در ضمن اولویت سرمايه گذاري صنعتي ومعدني كشوري نيز در كليه شهرستانهاي استان از اولويت […]