آرشیو برچسب ها : توانایی

۱۰ مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰ موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، موارد ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎های مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰ معرفی نموده است: ۱: درک معانی: توانایی درک عمیق مفاهيم و اهمیت موضوعات تبیین شده ۲: هوشمندی اجتماعی: توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران به‎منظور جلب واکنش‎های مناسب […]