رضایت مندی مشتریان

20آگوست 2017
گواهی حسن انجام کار از طرف حمل و نقل کالای زنجان

  گواهی حسن انجام کار به گروه آفتاب از طرف انجمن صنفی کارفرمائی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای زنجان و حومه که در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ برای اجرای پروژه سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل آفتاب در پایانه های بار استان زنجان ارائه گردیده است.

19آگوست 2017

تایید سامانه آفتاب توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان که در سال۹۴ ارائه شده است. سامانه ناوگان حمل و نقل آفتاب توسط گروه نرم افزاری آفتاب مستقر در پارک علم و فناوری زنجان تولید شده است که تاکنون نوانسته رضایت تمامی مراکزی که این سامانه اجرایی شده است را جلب […]

19آگوست 2017
گواهی حسن انجام کار برای سامانه پلاک خوان

گواهی حسن انجام کار برای سامانه پلاک خوان از طرف انجمن صنفی کارفرمائی شرکتها و موسسات حمل و نقل کالای زنجان و حومه که در سال ۹۴ به گروه نرم افزاری آفتاب ارائه شده است. سامانه آفتاب متشکل از اجزای مختلفی است که هریک قابلیت اجرا به صورت مستقل را دارد، ضمن اینکه این اجزا […]