سلامت همراه و مهندسی پزشکی

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان برگزاری: سالن همایش پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

زنجان، بلوار استاد یوسف ثبوتی، خیابان پارک علم و فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، سالن همایش

۰۲۴۳۳۴۱۵۲۱۳
[at]zanjan_ictstartups