وب سایت روئین پارس

  • نام وب سایت: روئین پارس
  • آدرس وب سایت: https://roeinpars.com
  • نوع وب سایت: cms مدیریت محتوا

توضیحاتی در رابطه با وب سایت روئین پارس

شهر زنجان به دلیل نزدیکی به معدن انگوران بعنوان یکی از مراکز مهم تولید این فلز در جهان شناخته می شود در همین راستا شرکت روئین پارس زنگان از سال ۱۳۸۵ به شماره ثبت ۱۰۳۹۹ و به منظور تولید شمش روی با گرید ۹۵/۹۹ تا ۹۹/۹۹ تأسیس وتاکنون در بازار صنایع روی بعنوان یکی از شرکت های فعال حضور داشته است. از سال ۱۳۹۵ و بمنظور هم افزایی و ارتقای توان تولیدی این شرکت در قالب هلدینگ روئین پارس و آرتا روی ضمن حضوری پر رنگ تر در بازارهای داخلی و صادراتی توان تولیدی مجموعه را به ظرفیت ۲۵۰ تا ۳۵۰ تن در ماه افزایش داده است.