تماس با ما

آدرس : زنجان- انتهای شهرک آزادگان- پارک علم و فناوری مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان- طبقه ۳- واحد ۳۱۶

تلفن : ۰۲۴۳۳۱۵۴۳۱۶                     کدپستی : ۴۵۱۳۷۶۶۷۳۱