دسته‌بندی نشده

27ژوئن 2020

برخی از مشتریان برای فرار از سیل پیامک‌های تبلیغاتی، اقدام به مسدود کردن آن می‌نمایند. این مورد باعث می‌شود آن‌ها پیامک‌های بسیاری را در حوزه‌ی تبلیغات دریافت نکنند و درواقع این شماره‌ها وارد لیست سیاه مخابرات می‌شوند، و شما تنها می‌توانید با خطوط خدماتی پیامک‌های خود را از لیست شماره‌های سیاه مخابرات عبور دهید. در […]