سود ناخالص طرح

سود ناخالص نیز از جمله اصطلاحات رایج در مباحث مربوط به حسابداری و مدیریت است. مدیران موسسات مالی و شرکت‌ها برای آن‌که بتوانند به حیات خود ادامه دهند و میان رقبای خود موفق باشند باید به اصولی بودن درآمد و هزینه‌ی خود اهمیت دهند.

تمام درآمد یک شرکت که حاصل از فروش کالا و خدمات است را اگر منهای بهای کالاهای فروش رفته نماییم سود ناخالص به دست می‌آید. در واقع سود ناخالص از کسر هزینه‌هایی که برای ساخت یا خرید یا ارائه‌ی خدمات ارائه شده به دست می‌آید.

سود ناخالص= بهای تمام شده‌ی کالاهای فروخته شده – درآمد

در بررسی سود ناخالص به این موضوع توجه نمایید که در این شاخص فقط هزینه‌های متغیر که با ورود و خروج خود در محاسبات نوسان ایجاد می‌کنند در نظر گرفته می‌شوند. هزینه‌های متغیر و موارد مورد توجه در سود ناخالص شامل مواردی مانند : مواد خام و اولیه برای تولید، نیروی کار(در بررسی این شاخص شامل افرادی است که در تولید یک کالا و خدمات نقش داشته‌اند)، دستمزد افراد در بخش فروش و ارائه، تجهیزاتی که در پروسه‌ی تولید دچار استهلاک می‌شوند، تمام لوازم مورد نیاز در کارخانه، هزینه‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل، و… می‌باشد.

سود ناخالص طرح

در محاسبه‌ی سود ناخالص هزینه‌های ثابت و همیشگی که بدون در نظر گرفتن خروجی مشخصی پرداخت می‌شوند محاسبه نمی‌شوند. هزینه‌هایی مانند تبلیغات، بیمه کارکنان در یک شرکت، اجاره یا هزینه‌ی نگهداری شرکت، تجهیزات دفتری، بیمه‌ی محل شرکت یا دفتر کار، و …که به‌طور مستقیم در تولید نقش مستقیم و مجزایی ندارند بخشی از هزینه‌های ثابت و همیشگی هستند.

سود ناخالص را نباید با سود عملیاتی که همان سود قبل از محاسبه‌ی بهره‌ی وام‌ها یا پرداخت مالیات است اشتباه گرفت.

سود ناخالص طرح

از سود ناخالص در محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود ناخالص استفاده می‌شود. در محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود ناخالص عدد به درصد بیان می‌شود و برای بررسی سود دهی یا عدم سوددهی در یک شرکت مهم است. گاهی ممکن است طبق بررسی سود ناخالص وضعیت مثبت و رشد را شاهد باشیم، اما در محاسبات حاشیه‌ی سود ناخالص این روند متفاوت باشد که نگران کننده است.

چگونگی محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود ناخالص

با در نظر گرفتن یک دوره‌ی مالی مشخص و پیش‌بینی مربوط به داده‌های آینده حاشیه‌ی سود ناخالص را به دست می‌آوریم.

  • وارد کردن درآمدها از ترازنامهوارد کردن هزینه‌ها
  • پیش‌بینی درصد رشددرآمدی دوره‌های آیندهو اعمال آن برای دوره‌های آتی
  • محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود ناخالص گذشته برای برآورد حاشیه‌ی ناخالص دوره‌های آتی

سود ناخالص طرح

گاهی میان صورت سود و زیان استاندارد که توسط صاحب‌نظران این حوزه و مشاوران مالی ارائه می‌شود، با سود ناخالص حقیقی محاسبه شده در یک شرکت تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، برای حل این مسئله در گزارشات مالی سود ناخالص به طور جداگانه در یک سطر نوشته می‌شود که تنها برای برای شرکت‌های سهامی عام قابل دسترسی است.

سرمایه‌گذارانی که درآمد شرکت‎های خصوصی را بررسی می‌نمایند معمولا با این مسئله درگیر هستند.

وجود مسائلی چون تورم ممکن است در کوتاه مدت سود ناخالص را به مثبت نماید.  اما با گذشت زمان و درگیر شدن تمام اجزاء پروسه‌ی تولید در تورم،  در صورت انجام ندادن تدابیر لازم سود ناخالص نیز نگران کننده خواهسود ناخالص طرح

سود ناخالص نیز از جمله اصطلاحات رایج در مباحث مربوط به حسابداری و مدیریت است. مدیران موسسات مالی و شرکت‌ها برای آن‌که بتوانند به حیات خود ادامه دهند و میان رقبای خود موفق باشند باید به اصولی بودن درآمد و هزینه‌ی خود اهمیت دهند.

تمام درآمد یک شرکت که حاصل از فروش کالا و خدمات است را اگر منهای بهای کالاهای فروش رفته نماییم سود ناخالص به دست می‌آید. در واقع سود ناخالص از کسر هزینه‌هایی که برای ساخت یا خرید یا ارائه‌ی خدمات ارائه شده به دست می‌آید.

سود ناخالص= بهای تمام شده‌ی کالاهای فروخته شده – درآمد

در بررسی سود ناخالص به این موضوع توجه نمایید که در این شاخص فقط هزینه‌های متغیر که با ورود و خروج خود در محاسبات نوسان ایجاد می‌کنند در نظر گرفته می‌شوند. هزینه‌های متغیر و موارد مورد توجه در سود ناخالص شامل مواردی مانند : مواد خام و اولیه برای تولید، نیروی کار(در بررسی این شاخص شامل افرادی است که در تولید یک کالا و خدمات نقش داشته‌اند)، دستمزد افراد در بخش فروش و ارائه، تجهیزاتی که در پروسه‌ی تولید دچار استهلاک می‌شوند، تمام لوازم مورد نیاز در کارخانه، هزینه‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل، و… می‌باشد.

در محاسبه‌ی سود ناخالص هزینه‌های ثابت و همیشگی که بدون در نظر گرفتن خروجی مشخصی پرداخت می‌شوند محاسبه نمی‌شوند. هزینه‌هایی مانند تبلیغات، بیمه کارکنان در یک شرکت، اجاره یا هزینه‌ی نگهداری شرکت، تجهیزات دفتری، بیمه‌ی محل شرکت یا دفتر کار، و …که به‌طور مستقیم در تولید نقش مستقیم و مجزایی ندارند بخشی از هزینه‌های ثابت و همیشگی هستند.

سود ناخالص را نباید با سود عملیاتی که همان سود قبل از محاسبه‌ی بهره‌ی وام‌ها یا پرداخت مالیات است اشتباه گرفت.

از سود ناخالص در محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود ناخالص استفاده می‌شود. در محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود ناخالص عدد به درصد بیان می‌شود و برای بررسی سود دهی یا عدم سوددهی در یک شرکت مهم است. گاهی ممکن است طبق بررسی سود ناخالص وضعیت مثبت و رشد را شاهد باشیم، اما در محاسبات حاشیه‌ی سود ناخالص این روند متفاوت باشد که نگران کننده است.

چگونگی محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود ناخالص

با در نظر گرفتن یک دوره‌ی مالی مشخص و پیش‌بینی مربوط به داده‌های آینده حاشیه‌ی سود ناخالص را به دست می‌آوریم.

  • وارد کردن درآمدها از ترازنامه
  • وارد کردن هزینه‌ها
  • پیش‌بینی درصد رشددرآمدی دوره‌های آیندهو اعمال آن برای دوره‌های آتی
  • محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود ناخالص گذشته برای برآورد حاشیه‌ی ناخالص دوره‌های آتی

گاهی میان صورت سود و زیان استاندارد که توسط صاحب‌نظران این حوزه و مشاوران مالی ارائه می‌شود، با سود ناخالص حقیقی محاسبه شده در یک شرکت تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، برای حل این مسئله در گزارشات مالی سود ناخالص به طور جداگانه در یک سطر نوشته می‌شود که تنها برای برای شرکت‌های سهامی عام قابل دسترسی است.

سرمایه‌گذارانی که درآمد شرکت‎های خصوصی را بررسی می‌نمایند معمولا با این مسئله درگیر هستند.

وجود مسائلی چون تورم ممکن است در کوتاه مدت سود ناخالص را به مثبت نماید.  اما با گذشت زمان و درگیر شدن تمام اجزاء پروسه‌ی تولید در تورم،  در صورت انجام ندادن تدابیر لازم سود ناخالص نیز نگران کننده خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *