وب سایت انیمیشن انیم استار

  • نام وب سایت: انیم استار
  • آدرس وب سایت: https://animstar.com
  • نوع وب سایت: فروشگاهی

توضیحاتی در رابطه با وب سایت انیمیشن انیم استار

گروه انیم استار فعالیت خودراازسال۱۳۹۴ باتیمی جوان و پرانرژی آغازکردیم ودراین راه پرفرازنشیب یک به یک موانع راکنار زدیم تاچشم اندازی روشن پیش روی خودبسازیم وقله ای که امروزبرفراز آن ایستاده ایم گواه این مدعاست. هریک ازپروژه های مابه تنهایی موفقیت هایی چشمگیر به همراه داشته اند وکارنامه مارادرخشان تراز گذشته کرده اند.

همکاری باارگان ها و شرکت های بزرگ این امکان را برای مافراهم کرده است تابتوانیم بلندتر پرواز کرده ودر دنیایی که دنیای ایده ها محسوب می شود بهترین ها رو خلق نماییم.